Protocol Covid accés instalacions esportives

Federació Catalana de Bàsquet i Ajuntament de Fontcoberta son les bases dels nostres protocols.
A hores d’ara, no pot accedir públic al pavelló i els que poden, han de signar el document amb els seves dades pertal de poder informar als «rastrejadors» dels assistens si es produïs un cas de Covid entre els contactes estrets (així serien considerats tots els jugadors locals i rivals)

Protocol Covid-19Protocol visitants

Protocol equip local

 1. Ús de mascareta: Obligatòria per a totes les persones a tot el recinte esportiu, només els
  jugadors/es durant els entrenaments o partits poden anar sense. Haurà d’anar
  degudament col·locada tapant completament la boca i el nas.
 2. Hidrogel: Totes les persones a l’entrar han de rentar-se les mans.
 3. Distància de seguretat interpersonal: Es mantindrà en tot moment la distància de
  seguretat interpersonal mínim de 2 metres, menys els jugadors/es en entrenaments o
  partits.
 4. Prohibició d’aturar-se o agrupar-se: Quan es finalitzi l’activitat esportiva
  (entrenament/partit) s’haurà d’abandonar las instal·lacions.
 5. Entrenaments: Es recomana la màxima puntualitat i assistència a l’hora fixada per al torn
  d’entrenament.
 6. Control d’assistència: Es portarà un control d’assistència de tots els entrenaments i
  partits pel cas que s’hagués de procedir a la localització o rastreig en una data concreta.
 7. Presa de la temperatura: El club es reserva el dret de prendre la temperatura a tota
  persona sospitosa del seu estat personal. Temperatura igual o superior a 37.5 no té
  autorització per entrar.
 8. Ús de vestidors: A l’acabar els entrenaments o partits es retiraran al vestidor assignat i
  només entraran 4 jugadors/es, mentre els primers es canvien després de la dutxa poden
  entrar 4 més.
 9. Partits: A l’arribar al pavelló s’agruparan a la zona habilitada de la grada tot esperant
  entrar al vestidor assignat.
 10. Pista de joc: Només hi poden accedir les persones autoritzades (jugadors/es, cos tècnic,
  equip arbitral i delegat de camp) i després de canviar-se el calçat de carrer.
 11. Sortida del pavelló: La sortida del pavelló es farà pel passadís de peus bruts indicat amb
  rètols i que no serà la mateixa de l’entrada.
 12. Entrada públic local: Entraran quan s’autoritzi, signaran els fulls d’assistència i tot seguit
  ocuparan els seients marcats respectant les distància de seguretat.
 13. Sortida públic: La sortida es farà un cop finalitzat el partit de forma ordenada i sense
  aglomeracions per la porta d’emergència a la banda dreta de l’escenari degudament
  senyalitzat.

La Junta Directiva de C.B. Fontcoberta agraeix la vostra col·laboració.

Protocol equip visitant

 1. Arribada: A l’arribar al pavelló l’entrenador o el delegat de l’equip visitant entrarà a buscar
  el responsable del protocol.
 2. Control d’assistència al partit: L’entrenador li donarà a el responsable local els fulls de
  relació de jugadors/es, cos tècnic de l’equip i d’acompanyants degudament emplenat i
  signat.
 3. Entrada de l’equip: A l’entrar l’equip visitant es rentaran les mans amb hidrogel i de forma
  ordenada i conjunta es dirigiran a el vestuari assignat.
 4. Entrada de públic visitant: Els acompanyants i públic visitant romandran a l’entrada
  principal a l’espera de poder accedir a les grades assignades. A l’entrar es rentaran les
  mans amb hidrogel i s’identificaran en el registre prèviament lliurat per l’entrenador o
  delegat d’equip.
 5. Entrada a la pista: A la sortida del vestuari es dirigiran de manera conjunta a la zona
  d’escalfament assignada i no podran entrar a la pista o zona de banqueta fins que no ho
  indiqui el responsable del protocol del club local.
 6. Protocol partit: Durant el partit el protocol es regirà amb l’establert per la Federació
  Catalana de Basquetbol.
 7. Retirada al vestidor: A l’acabar el partit es retiraran al vestidor assignat i només entraran
  4 jugadors/es, mentre els primers es canvien després de la dutxa poden entrar 4 més.
 8. Sortida del pavelló: La sortida del pavelló es farà pel passadís de peus bruts indicat amb
  rètols i que no serà la mateixa de l’entrada.
 9. Sortida del pavelló per el públic: La sortida es farà un cop finalitzat el partit de forma
  ordenada i sense aglomeracions per la porta d’emergència a la banda dreta de l’escenari
  degudament senyalitzat.
 10. Ús de mascareta: És obligatòria per a totes les persones en tot el recinte esportiu. Haurà
  d’anar degudament col·locada tapant per complet la boca i el nas. Nomes els jugadors/es
  poden anar sense al moment de estar a pista jugant.
 11. Pista de joc: Només hi poden accedir les persones autoritzades (jugadors/es, cos tècnic,
  equip arbitral i delegat de camp) i després de canviar-se el calçat de carrer.

La Junta Directiva de C.B. Fontcoberta agraeix la vostra col·laboració.